Källa: SIgNEringen, rasring för Neva Masquerade och Sibirisk katt

 

Skillnaden mellan Sibirisk katt & Neva Masquerade

 

I samtliga förbund  är det endast ögonfärgen och maskningen som skiljer sibbar från nevor i de olika standard som finns, men i FIFe räknas de som syskonraser i övriga förbund som samma ras. 
 
Samtliga nevor har blåa ögon och ljus kroppsfärg. Kattens färg och eventuellt mönster syns på nosen, öronen, tassarna och svansen. De finns i alla godkända färger. Nevorna föds ljusa och de kallaste kroppsdelarna utvecklar färgen först och blir mörkast. Foto: www.heikkisiltala.com 
 

Sibbar har oftast gröna eller gula ögon, endast vita eller högradigt vita kan ha blåa ögon eller vara oddeyed, dvs ha olika färger på höger och vänster öga. De föds i den färg de även har som vuxna, dock kan de som är silver och golden, ljusna i botten då pälsen utvecklas. Foto: Jonathan Svedberg 

 
Sverige är de allra flesta uppfödare och kattägare medlemmar i FIFe genom en SVERAK ansluten kattklubb.
Då är det SVERAKs och FIFEs regler för uppfödning och stambokförning och rasstandard som gäller.http://fifeweb.org/dnld/std/SIB.pdf
 
Sibirisk katt och Neva Masquerade räknas som sykonraser som får paras fritt med varandra.
De som föds vita och utvecklar maskning registreras som Neva Masquerade (NEM) och övriga som Sibirisk katt (SIB).http://www.sverak.se/SVERAK/Regler/inlaga%20Uppf%C3%B6dning_stambokf%C3%B6ring.pdf